چگونه نمایشنامه نویس شدم [هنر و ادبیات جهان]

گروه مولفان:
آلکساندر دوما (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
چگونه نمایشنامه نویس شدم [هنر و ادبیات جهان] عنوان کتابی است از آلکساندر دوما با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 220 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نویسندگان فرانسوی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلکساندر دوما، کتاب‌های سه تفنگدار(موسسه انتشارات امیرکبیر)، سه تفنگدار(نگارستان کتاب)، ژوزف بالسامو(توس)، ژوزف بالسامو(زرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.