چگونه نمایشنامه نویس شدم [هنر و ادبیات جهان]

گروه مولفان:
آلکساندر دوما (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
چگونه نمایشنامه نویس شدم [هنر و ادبیات جهان] عنوان کتابی است از آلکساندر دوما با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 220 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نویسندگان فرانسوی است. از آلکساندر دوما، کتاب‌های سه تفنگدار(موسسه انتشارات امیرکبیر)، سه تفنگدار(نگارستان کتاب)، ژوزف بالسامو(توس)، ژوزف بالسامو(زرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.