دیدگاه هایی درباره سرشت آدمی (رویکردی تاریخی)

مولف:
راجر تریگ (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
دیدگاه هایی درباره سرشت آدمی (رویکردی تاریخی) عنوان کتابی است از راجر تریگ که در 285 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1382 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ideas of human nature: an historical: introduction، 2nd. ed، 1999. موضوع اصلی این کتاب انسان شناسی فلسفی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از راجر تریگ، کتاب‌های فهم علم اجتماعی(گل آذین)، فهم علم اجتماعی(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان