سوءاستفاده جنسی از کودکان (روش های پیشگیری از کودک آزاری جنسی و نحوه مواجهه با آن)[روانشناسی-تالیف/ 31]

مولف:
جواد محمودی قرائی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
سوءاستفاده جنسی از کودکان (روش های پیشگیری از کودک آزاری جنسی و نحوه مواجهه با آن) [روانشناسی-تالیف/31] عنوان کتابی است از جواد محمودی قرائی که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جواد محمودی قرائی، کتاب‌های مشاوره با نوجوانان با رویکرد فعال(شرکت نشر قطره)، بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی(شرکت نشر قطره)، بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی(شرکت نشر قطره)، شناخت رفتاردرمانی در کودکان و نوجوانان(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان