جست و جوی هویت در نقاشی معاصر ایران

مولف:
مرتضی گودرزی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
جست و جوی هویت در نقاشی معاصر ایران عنوان کتابی است از مرتضی گودرزی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشیهای ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی گودرزی، کتاب‌های روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی(عطائی)، هیدگر و حکمت دائویی(علمی)، تاریخ تطبیقی هنر(انتشارات سوره مهر)، تاریخ تطبیقی هنر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.