گل و گیاه در هزار سال شعرفارسی (تشبیهات و استعارات همراه با معنی و شرح و معنی همه ابیات مربوط به گل و گیاه در دیوان حافظ)

گروه مولفان:
بهرام گرامی (نویسنده) | ایرج افشار (مقدمه نویس)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
گل و گیاه در هزار سال شعرفارسی (تشبیهات و استعارات همراه با معنی و شرح و معنی همه ابیات مربوط به گل و گیاه در دیوان حافظ) عنوان کتابی است از بهرام گرامی که در 0 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهرام گرامی، کتاب‌های سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسی(علمی)، گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.