فناوری های تولید مثلی در نشخوارکنندگان مزرعه ای

گروه مولفان:
حامد کرمی شبانکاره (نویسنده) | محمدحامد شهسواری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه رازی (کرمانشاه)

درباره کتاب:
فناوری های تولید مثلی در نشخوارکنندگان مزرعه ای عنوان کتابی است از حامد کرمی شبانکاره که در 352 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تلقیح مصنوعی است. از حامد کرمی شبانکاره، کتاب پیشرفت های نوین در هورمون شناسی تولیدمثل(دانشگاه رازی (کرمانشاه)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.