1500 سوال فیزیک پزشکی همراه با پاسخ های تشریحی

گروه مولفان:
احمد شانئی (نویسنده) | محمدرضا سلامت (نویسنده) | ایرج عابدی (نویسنده)

ناشر:
چهارباغ

درباره کتاب:
1500 سوال فیزیک پزشکی همراه با پاسخ های تشریحی عنوان کتابی است از احمد شانئی که در 296 صفحه و توسط انتشارات چهارباغ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک پزشکی است. از احمد شانئی، کتاب 1000 سوال فیزیک پزشکی همراه با پاسخنامه(چهارباغ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان