هیدرولیک و مدل سازی عددی

گروه مولفان:
نیلس ریدر بی. اولسن (نویسنده) | سید محمود کاشفی پور (مترجم) | حسین خزیمه نژاد (مترجم) | ناصر نیک نیا (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
هیدرولیک و مدل سازی عددی عنوان کتابی است از نیلس ریدر بی. اولسن با ترجمه‌ی حسین خزیمه نژاد که در 256 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Numerical modelling and hydraulics. موضوع اصلی این کتاب آب است.