گرماکافت مواد ارگانیک در فرآیندهای احتراقی

گروه مولفان:
مهدی بیدآبادی (نویسنده) | مصطفی کشاورزیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
گرماکافت مواد ارگانیک در فرآیندهای احتراقی عنوان کتابی است از مهدی بیدآبادی که در 216 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انرژی زیست توده است. از مهدی بیدآبادی، کتاب احتراق ذرات فلزی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.