اقتصاد انرژی های تجدید پذیر

گروه مولفان:
حسین صادقی (نویسنده) | سمانه خاکسار آستانه (نویسنده) | اقلیم تمری (نویسنده)

ناشر:
نور علم

درباره کتاب:
اقتصاد انرژی های تجدید پذیر عنوان کتابی است از حسین صادقی که در 214 صفحه و توسط انتشارات نور علم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انرژیهای پایان ناپذیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین صادقی، کتاب‌های پاسخ به سوالات والدین و معلمان کودکان بیش فعال و کم توجه(نشر نوشته)، اقتصاد جرم(نور علم)، مبانی مدل های پیش بینی در علوم اقتصادی(نور علم)، اقتصاد شبکه های انرژی(نور علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.