راهنمای جامع و کاربردی هرس و پیوند زنی درختان میوه و درختچه های زینتی

گروه مولفان:
تقی زرجینی (نویسنده) | مریم انوری نصرت (نویسنده)

ناشر:
آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین

درباره کتاب:
راهنمای جامع و کاربردی هرس و پیوند زنی درختان میوه و درختچه های زینتی عنوان کتابی است از تقی زرجینی که در 208 صفحه و توسط انتشارات آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب درخت های میوه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تقی زرجینی، کتاب‌های پرورش دهنده گیاهان دارویی خواص و کاربرد آنها(آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین)، راهنمای جامع و کاربردی تراریوم و گلکاری در فضای آزاد(آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین)، راهنمای جامع کاربر گیاهان دارویی(آموزش فنی و حرفه ای مزرعه زرین)، اصول و مبانی علمی تولید ورمی کمپوست(آیندگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.