روش های خود نگهدار در معدنکاری زیرزمینی

مولف:
محمد عطائی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
روش های خود نگهدار در معدنکاری زیرزمینی عنوان کتابی است از محمد عطائی که در 280 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد عطائی، کتاب‌های تصمیم گیری چند معیاره فازی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، تصمیم گیری چند معیاره(دانشگاه صنعتی شاهرود)، روش های با نگهداری در معدنکاری زیرزمینی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، معدن کاری زیرزمینی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان