معرفی مبانی و اصول تستهای مخرب و غیرمخرب برای مواد صنعتی و مهندسی

گروه مولفان:
محمد ریاحی (نویسنده) | محمد فرجی (نویسنده) | سیدمصطفی مطلوبی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
معرفی مبانی و اصول تستهای مخرب و غیرمخرب برای مواد صنعتی و مهندسی عنوان کتابی است از محمد فرجی که در 320 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمایش های غیر مخرب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد فرجی، کتاب‌های کتابنامه ی زیست شناسی دوره ی پیش دانشگاهی(مهر و ماه نو)، شناخت فلزات صنعتی(دنیا)، سیستمهای کنترل خطی(علمیران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان