سنتزهای آزمایشگاهی شیمی آلی (2)

مولف:
فاطمه رفیعی (نویسنده)

ناشر:
اندیشه سرا

درباره کتاب:
سنتزهای آزمایشگاهی شیمی آلی (2) عنوان کتابی است از فاطمه رفیعی که در 224 صفحه و توسط انتشارات اندیشه سرا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکیب های آلی است. از فاطمه رفیعی، کتاب زندگی در کار(هیرمند) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان