قابلیت اطمینان انسانی خطا و عامل های انسانی در مهندسی نگهداری و تعمیرات

گروه مولفان:
بالبیر اس دیلون (نویسنده) | مهدی کرباسیان (نویسنده) | رقیه رمضانی (نویسنده)

ناشر:
ارکان دانش

درباره کتاب:
قابلیت اطمینان انسانی خطا و عامل های انسانی در مهندسی نگهداری و تعمیرات عنوان کتابی است از بالبیر اس دیلون که در 188 صفحه و توسط انتشارات ارکان دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Human reliabilaty error and ... ... ... نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بالبیر اس دیلون، کتاب‌های کیفیت و پایایی کاربردی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، قابلیت اطمینان و خطای انسانی در سامانه پزشکی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان