کتاب راهنما مدیریت آموزشی برای داوطلبان ورود به دوره ی دکترا

گروه مولفان:
لیدا جاویدان (نویسنده) | هاشم عسکرزاده (نویسنده)

ناشر:
گل آفتاب

درباره کتاب:
کتاب راهنما مدیریت آموزشی برای داوطلبان ورود به دوره ی دکترا عنوان کتابی است از لیدا جاویدان که در 184 صفحه و توسط انتشارات گل آفتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت دانش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.