بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها

مولف:
علی الهی نیا (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه گیلان

درباره کتاب:
بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها عنوان کتابی است از علی الهی نیا که در 608 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه گیلان در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جالیزکاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان