جایگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در نظام حقوقی ایران

مولف:
پژمان محمدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
جایگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در نظام حقوقی ایران عنوان کتابی است از پژمان محمدی که در 930 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالک و مستاجر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان