مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP

گروه مولفان:
موسی مظلوم (نویسنده) | مرتضی مهروند (نویسنده) | امیرعلی صفاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP عنوان کتابی است از مرتضی مهروند که در 152 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بتن تقویت شده با الیاف است. از مرتضی مهروند، کتاب‌های طراحی جامع سازه های صنعتی سوله، مثالهای کاربردی با نرم افزار(علم عمران)، کامل ترین مرجع کاربردی Autocad 2016(نگارنده دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.