مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP

گروه مولفان:
موسی مظلوم (نویسنده) | مرتضی مهروند (نویسنده) | امیرعلی صفاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP عنوان کتابی است از مرتضی مهروند که در 152 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بتن تقویت شده با الیاف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی مهروند، کتاب‌های طراحی جامع سازه های صنعتی سوله، مثالهای کاربردی با نرم افزار(علم عمران)، کامل ترین مرجع کاربردی Autocad 2016(نگارنده دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.