کاربرد انتقال حرارت درصنایع

گروه مولفان:
حسین نوعی باغبان (نویسنده) | مهدی شریفیان (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
کاربرد انتقال حرارت درصنایع عنوان کتابی است از حسین نوعی باغبان که در 228 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرما است. از حسین نوعی باغبان، کتاب انتقال حرارت(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان