کاربرد انتقال حرارت درصنایع

گروه مولفان:
حسین نوعی باغبان (نویسنده) | مهدی شریفیان (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
کاربرد انتقال حرارت درصنایع عنوان کتابی است از حسین نوعی باغبان که در 228 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین نوعی باغبان، کتاب‌های انتقال حرارت(دانشگاه فردوسی مشهد)، آشنایی با مهندسی شیمی(جهاد دانشگاهی واحد مشهد)، انتقال حرارت(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان