مهارت های ورزشی بنیادی، ورزش همگانی (بازی های مناسب برای تکامل مهارت های حرکتی کودکان8تا10سال)

مولف:
ژاله باقری (مترجم)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
مهارت های ورزشی بنیادی، ورزش همگانی (بازی های مناسب برای تکامل مهارت های حرکتی کودکان8تا10سال) عنوان کتابی است با ترجمه ژاله باقری که در 96 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش برای کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان