فلزات زیست تخریب پذیر از مفهوم تا کاربرد

گروه مولفان:
هندرا هرماوان (نویسنده) | محمد رفیعی نیا (نویسنده) | داود صادقی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
فلزات زیست تخریب پذیر از مفهوم تا کاربرد عنوان کتابی است از محمد رفیعی نیا که در 127 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Biodegradable metals: from concept to applications، C2012. موضوع اصلی این کتاب فلزها در پزشکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رفیعی نیا، کتاب‌های مقدمه ای بر زیست مواد(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، بیومتریالها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مقدمه ای بر زیست مواد(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مقدمه ای بر زیست مواد(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.