حجة الاسلام، برهان الملة (کتابی در نقد گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام)

گروه مولفان:
علی بن جمشید نوری (نویسنده) | حامد ناجی اصفهانی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
حجة الاسلام، برهان الملة (کتابی در نقد گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام) عنوان کتابی است از علی بن جمشید نوری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از علی بن جمشید نوری، کتاب شرح الحکمة العرشیة(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,800 تومــان