کوپه ی اختصاصی (چهار مکالمه)

مولف:
یوریک کریم مسیحی (نویسنده)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
کوپه ی اختصاصی (چهار مکالمه) عنوان کتابی است از یوریک کریم مسیحی که در 77 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوریک کریم مسیحی، کتاب‌های صد میدان(شرکت نشر کتاب هرمس)، عکس و دیدن عکس(بیدگل)، شب سپیده می زند(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان