مانی و تعلیمات او

گروه مولفان:
گئو ویدن گرن (نویسنده) | نزهت صفای اصفهانی (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
مانی و تعلیمات او عنوان کتابی است از گئو ویدن گرن با ترجمه‌ی نزهت صفای اصفهانی که در 218 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mani and Manichaismus. موضوع اصلی این کتاب مانویت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئو ویدن گرن، کتاب‌های فئودالیسم در ایران باستان(کتاب آمه)، هنر مانوی و زردشتی(مولی)، پژوهشی در خرقه ی درویشان و دلق صوفیان(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,800 تومــان