حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم

مولف:
محمدطاهر یعقوبی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم عنوان کتابی است از محمدطاهر یعقوبی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه امامیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.