بزرگ بانوی هستی (اسطوره - نماد - صور ازلی)

مولف:
گلی ترقی (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
بزرگ بانوی هستی (اسطوره - نماد - صور ازلی) عنوان کتابی است از گلی ترقی که در 157 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گلی ترقی، کتاب‌های دو دنیا(نیلوفر)، اتفاق(نیلوفر)، خاطره های پراکنده(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.