مشارکت partnering (رویکردی نوین در سیستم های اجرای پروژه)

گروه مولفان:
یاسر گلدوست جویباری (نویسنده) | شهاب حجی خراسانی (نویسنده)

ناشر:
یاد عارف

درباره کتاب:
مشارکت partnering (رویکردی نوین در سیستم های اجرای پروژه) عنوان کتابی است از یاسر گلدوست جویباری که توسط انتشارات یاد عارف در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یاسر گلدوست جویباری، کتاب‌های نقشه خوانی مهندسی(به آوران)، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در یکپارچه سازی مدیریت پروژه با توجه به نگرشPMI(به آوران)، قوانین حاکم بر پروژه(یاد عارف)، اصول و فنون نظارت بر اجرا(یاد عارف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان