مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی

مولف:
عبدالله ناصری طاهری (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی عنوان کتابی است از عبدالله ناصری طاهری که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اندلس (اسپانیا) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله ناصری طاهری، کتاب‌های چهره اسلام در اروپای قرون میانی(کویر)، اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی(کویر)، ده جستار در جنگ های صلیبی(علم)، نقش اسماعیلیان در جنگ های صلیبی(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.