پنهان زیر باران (خاطرات سردار علی ناصری)[دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ 529]

گروه مولفان:
علی ناصری (نویسنده) | سید قاسم یاحسینی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
پنهان زیر باران (خاطرات سردار علی ناصری) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/529] عنوان کتابی است از سید قاسم یاحسینی که در 496 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرداران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید قاسم یاحسینی، کتاب‌های زیتون سرخ(انتشارات سوره مهر)، همگام با آزادی(صحیفه خرد)، تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر(انتشارات سوره مهر)، روزنامه مظفری بوشهر(شیرازه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.