مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

مولف:
جهانشاه پاکزاد (نویسنده)

ناشر:
شهیدی

درباره کتاب:
مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری عنوان کتابی است از جهانشاه پاکزاد که در 236 صفحه و توسط انتشارات شهیدی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانشاه پاکزاد، کتاب‌های راهنمای نورپردازی مکان های شهری(آرمان شهر)، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی(آرمان شهر)، مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری(شهیدی)، مقالاتی در باب طراحی شهری(شهیدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.