بنای سفت کار درجه 2 و 3 (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب برای آموزش های فنی و حرفه ای بنای سفت کار)

گروه مولفان:
ابوالقاسم گرامی نژاد (نویسنده) | حمیدرضا گرامی نژاد (نویسنده)

ناشر:
ادبستان

درباره کتاب:
بنای سفت کار درجه 2 و 3 (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب برای آموزش های فنی و حرفه ای بنای سفت کار) عنوان کتابی است از ابوالقاسم گرامی نژاد که در 248 صفحه و توسط انتشارات ادبستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سفت کاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم گرامی نژاد، کتاب‌های نقاشی ساختمان(اتحاد)، حفاظت و ایمنی(آیلار)، گچبری(اتحاد)، کابینت ساز چوبی(اتحاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
سفت کاری
بنائی