شهرهای در سایه (میلیاردها محله حاشیه نشین در دنیای جدید شهری)

گروه مولفان:
رابرت نوی ویرت (نویسنده) | احمد پوراحمد (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
شهرهای در سایه (میلیاردها محله حاشیه نشین در دنیای جدید شهری) عنوان کتابی است از رابرت نوی ویرت با ترجمه‌ی احمد پوراحمد که در 320 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Shadow cities: a billion squatters، a new urban world، 2005. موضوع اصلی این کتاب زورنشینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان