گزیده اشعار فرخی سیستانی [ادب فارسی/20]

گروه مولفان:
علی بن جولوغ فرخی سیستانی (نویسنده) | احمدعلی امامی افشار (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
گزیده اشعار فرخی سیستانی [ادب فارسی/20] عنوان کتابی است از احمدعلی امامی افشار که در 254 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از احمدعلی امامی افشار، کتاب گزیده اشعار منوچهری دامغانی(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.