نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب

گروه مولفان:
علی اصغر میرزایی (نویسنده) | یاسر یکانی مطلق (نویسنده) | غلامعلی سبعه (نویسنده)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب عنوان کتابی است از علی اصغر میرزایی که در 524 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب متمتیکا (فایل کامپیوتر) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصغر میرزایی، کتاب‌های نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب(دانشگاهی کیان)، منزلگاه های اشکانی(ماهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.