اردک و غاز به سفر می روند [کتاب کوچک از غاز و اردک]

گروه مولفان:
تاد هیلز (نویسنده) | مریم رستمی (مترجم) | سید نوید سیدعلی اکبر (ویراستار)

ناشر:
گیسا

درباره کتاب:
اردک و غاز به سفر می روند [کتاب کوچک از غاز و اردک] عنوان کتابی است از تاد هیلز با ترجمه‌ی مریم رستمی که در 48 صفحه و توسط انتشارات گیسا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Duck & Goose go to the beach. 2014. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تاد هیلز، کتاب‌های کتاب هایی کوچک از غاز و اردک(گیسا)، کتاب هایی کوچک از غاز و اردک(گیسا)، ما می تونیم، ما می تونیم(گیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان