کتاب هایی کوچک از غاز و اردک -مجموعه 7 جلدی (مجموعه شعر)[کتاب کوچک از غاز و اردک]

گروه مولفان:
تاد هیلز (نویسنده) | افسانه شعبان نژاد (مترجم)

ناشر:
گیسا

درباره کتاب:
کتاب هایی کوچک از غاز و اردک -مجموعه 7 جلدی (مجموعه شعر) [کتاب کوچک از غاز و اردک] عنوان کتابی است از تاد هیلز با ترجمه‌ی افسانه شعبان نژاد که توسط انتشارات گیسا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تاد هیلز، کتاب‌های کتاب هایی کوچک از غاز و اردک(گیسا)، اردک و غاز به سفر می روند(گیسا)، ما می تونیم، ما می تونیم(گیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.