تجهیرات و آزمون های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

مولف:
مجید کاشف (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
تجهیرات و آزمون های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی عنوان کتابی است از مجید کاشف که در 130 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجید کاشف، کتاب‌های تغذیه ورزشکاران(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، فیزیولوژی ورزشی کاربردی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان