کاربردهای کلامی در نگارش انگلیسی

گروه مولفان:
علی اکبر انصارین (نویسنده) | عسگر محمودی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تبریز

درباره کتاب:
کاربردهای کلامی در نگارش انگلیسی عنوان کتابی است از علی اکبر انصارین که در 1500 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان