تاریخ ادبیات انگلیس -جلد 1

مولف:
امرالله ابجدیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات انگلیس -جلد1 عنوان کتابی است از امرالله ابجدیان که در 416 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات انگلیسی است. از امرالله ابجدیان، کتاب سیری در ادبیات انگلیس (1)(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان