رویکردی به سوی طراحی شهر

گروه مولفان:
کلارا گرید (نویسنده) | راضیه رضازاده (مترجم) | مصطفی عباس زادگان (مترجم) | ماریون رابرتس (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
رویکردی به سوی طراحی شهر عنوان کتابی است از کلارا گرید با ترجمه‌ی راضیه رضازاده که در 264 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Approaching urban design: the design process، 2001. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. از کلارا گرید، کتاب طراحی جامع سرویس های بهداشتی عمومی(هنر معماری قرن) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان
موضوعات کتاب
شهرسازی