فشرده شیمی مواد غذایی

مولف:
بابک قنبرزاده (نویسنده)

ناشر:
آییژ

درباره کتاب:
فشرده شیمی مواد غذایی عنوان کتابی است از بابک قنبرزاده که در 304 صفحه و توسط انتشارات آییژ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد غذایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک قنبرزاده، کتاب‌های شیمی و فیزیک سیستم های کلوییدی و محلولهای بیوپلیمری غذایی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، ویژگی های فیزیکی مواد غذایی و سیستم های فرآوری غذایی(آییژ)، بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان