گیاه شناسی پایه دانشگاهی (گیاهان بی گل)

مولف:
هرمزدیار کیان مهر (نویسنده)

ناشر:
آییژ

درباره کتاب:
گیاه شناسی پایه دانشگاهی (گیاهان بی گل) عنوان کتابی است از هرمزدیار کیان مهر که در 240 صفحه و توسط انتشارات آییژ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هرمزدیار کیان مهر، کتاب‌های گل برای باغچه های ایرانی و فضای سبز(آییژ)، مبانی بیولوژی گیاهی(آییژ)، گیاه شناسی پایه دانشگاهی(آییژ)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان