تشریح کامل مسائل سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی

گروه مولفان:
رضا مسیبی بهبهانی (نویسنده) | آرمین محبی (نویسنده) | مسعود مصلی نژاد (نویسنده)

ناشر:
آییژ

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی عنوان کتابی است از رضا مسیبی بهبهانی که در 208 صفحه و توسط انتشارات آییژ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رآکتور های شیمیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا مسیبی بهبهانی، کتاب‌های آموزش Aspen Hysys(آییژ)، آشنایی با نمودارهای بهره برداری(آییژ)، مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی(آییژ)، طراحی و ساخت خطوط لوله رویکرد کاربردی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.