نظریه زبان ها و ماشین ها

گروه مولفان:
پیتر لینتس (نویسنده) | محمد قاسم زاده (مترجم) | حمید حسن پور (مترجم) | محمد رضا میبدی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
نظریه زبان ها و ماشین ها عنوان کتابی است از پیتر لینتس با ترجمه‌ی حمید حسن پور که در 272 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از An introduction to formal languages and automata، 5th ed، c2012. موضوع اصلی این کتاب زبان های صوری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیتر لینتس، کتاب‌های مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(علوم رایانه)، مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(دانشگاهی کیان)، مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(انتشارات خراسان)، مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(علوم رایانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان