موادشناسی و تکنیکهای چاپ در بسته بندی [گرافیک]

مولف:
اردشیر حکیمی تهرانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگسرای میردشتی

درباره کتاب:
موادشناسی و تکنیکهای چاپ در بسته بندی [گرافیک] عنوان کتابی است از اردشیر حکیمی تهرانی که توسط انتشارات فرهنگسرای میردشتی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بسته بندی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اردشیر حکیمی تهرانی، کتاب‌های کلیات طراحی صنعتی(فرهنگسرای میردشتی)، کلیات طراحی صنعتی(فرهنگسرای میردشتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,500 تومــان