مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام های غربی

مولف:
سعید حاجی هاشمی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام های غربی عنوان کتابی است از سعید حاجی هاشمی که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد تطبیقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.