ئینسان و چاره نووس

مولف:
عمر مدرسی (نویسنده)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
ئینسان و چاره نووس عنوان کتابی است از عمر مدرسی که توسط انتشارات کردستان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر و اختیار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.