الفوائد المدنیة (حوار حول الاصول فی مدینةالرسول بحوث و مناظرات مع خمسة من اساتذةالجامعة الدینیة من علماء اهل السنة)

گروه مولفان:
حسین شیخ الاسلامی تویسرکانی (نویسنده) | خلیل بخشی زاده (نویسنده)

ناشر:
آشیانه مهر

درباره کتاب:
الفوائد المدنیة (حوار حول الاصول فی مدینةالرسول بحوث و مناظرات مع خمسة من اساتذةالجامعة الدینیة من علماء اهل السنة) عنوان کتابی است از حسین شیخ الاسلامی تویسرکانی که توسط انتشارات آشیانه مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.