اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

مولف:
غلامعلی خمر (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا عنوان کتابی است از غلامعلی خمر که توسط انتشارات قومس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقشه ها است. از غلامعلی خمر، کتاب کاربرد کامپیوتر و اینترنت در علوم جغرافیایی، کشاورزی و منابع طبیعی(دانشگاهی کیان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان